chữ ký số Làm mới + Gia hạn
Hóa đơn điện tử Bảng giá + Giới thiệu sơ bộ
Website Office Các vấn đề về Office
Bảo hiểm xã hội Các vấn đề về BHXH
01
CKCA là nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng. Điều này đảm bảo Doanh nghiệp được hỗ trợ tốt nhất từ khi Doanh nghiệp mua chữ ký số đến khi kê khai, nộp tờ khai thành công. Hướng dẫn mua chữ ký số
  • Bước 1: Đặt mua chữ ký số
  • Bước 2: Yêu cầu thu hồ sơ​​​
  • Bước 3: Nhận kết quả.
01
1. Khái niệm hóa đơn điện tử: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.  
01
Ngày 16/12/2011 CKCA đã tham dự hội nghị " Phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử" do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Nghệ An. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo Cục thuế Nghệ An, Viện Tin học - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng CKCA, đơn vị TVAN và đại diện các doanh nghiệp khách mời Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế giới thiệu mục tiêu, nội dung kê khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hóa đơn tự in, nộp thuế qua ngân hàng và một số kết quả đạt được. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo Cục thuế Nghệ An, Viện Tin học - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
01
Ngày 16/12/2011 CKCA đã tham dự hội nghị " Phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử" do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Nghệ An. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo Cục thuế Nghệ An, Viện Tin học - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng CKCA, đơn vị TVAN và đại diện các doanh nghiệp khách mời Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế giới thiệu mục tiêu, nội dung kê khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hóa đơn tự in, nộp thuế qua ngân hàng và một số kết quả đạt được. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo Cục thuế Nghệ An, Viện Tin học - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
01
Ngày 16/12/2011 CKCA đã tham dự hội nghị " Phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử" do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Nghệ An. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo Cục thuế Nghệ An, Viện Tin học - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng CKCA, đơn vị TVAN và đại diện các doanh nghiệp khách mời Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế giới thiệu mục tiêu, nội dung kê khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, hóa đơn tự in, nộp thuế qua ngân hàng và một số kết quả đạt được. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Lãnh đạo Cục thuế Nghệ An, Viện Tin học - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
ca nhan
Xem chi tiết
Giải pháp cho Người dùng cá nhân
spdv_doanhnghiep
Xem chi tiết
Giải pháp cho Tổ chức doanh nghiệp
ecommerce_pmsq
Xem chi tiết
Giải pháp cho Thương mại điện tử
eGovement
Xem chi tiết
Giải pháp cho Chính phủ điện tử
Tài chính ngân hàng
Xem chi tiết
Giải pháp cho ngành tài chính/ngân hàng
tin tức & sự kiện Xem tất cả
web-dang-nang-cap
Xem chi tiết

[TCT] Thông báo V/v Khắc phục sự cố lỗi hệ thống của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Khắc phục sự cố lỗi hệ thống của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA           Căn cứ Công văn số 060605/2016/CKCA ngày 06/06/2016 của Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (Nhà cung cấp chữ ký số CKCA) gửi Tổng cục… Xem thêm

[TCT ]Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.2

Hướng dẫn cho người dùng
Hướng dẫn cho người dùng
tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn